H.P.H. centrum, s.r.o.

"finanční poradenství od A až do Z"Naše služby - daně

Firma poskytuje veškeré daňové poradenství ať se jedná o problematiku daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, daňe z přidané hodnoty nebo daně ze závislé činnosti, ale i o další daně v daňové soustavě ČR včetně zákona o správě daní a poplatků.

Dále konzultujeme otázky týkající se sociálního a zdravotního pojištění a odvodů na SZ a ZP. Provádíme veškerá daňová přiznání, daňová přiznání s možností odkladu a daňovou optimalizaci.

Klienty zastupujeme na finančních úřadech a zastupujeme je při prováděných kontrolách ze strany FÚ, SZ a ZP. V naší činnosti je rovněž zpětné zpracování daní za minulé roky.

V problematice daní má firma bohaté zkušenosti od roku 1991 a na rizika spojená s výše uvedenými činnostmi je dostatečně pojištěna.


Další nabízené služby

účetnictví

Jedním z hlavních předmětů činnosti firmy je vedení účetnictví a daňové evidence. Tento servis zajišťujeme komplexně v souladu...
zobrazit více informací  o účetnictví

audit

Klientům zpracováváme auditorské účetní zprávy. Ověřujeme správnost údajů vykázaných v účetní závěrce...
zobrazit více informací  o auditu

daně

Firma poskytuje veškeré daňové poradenství ať se jedná o problematiku daně z příjmu fyzických nebo právnických osob...
zobrazit více informací  o daních

inventarizace

U likvidovaných společností jsme nuceni provádět inventury kompletně sami. Veškeré tyto činnosti provádíme...
zobrazit více informací  o inventarizaci

likvidace

Provádíme veškeré činnosti které jsou nutné k likvidaci společnosti až po podání návrhu na konkurz. Jedná se o práce spojené...
zobrazit více informací  o likvidaci

podnikatelské záměry

Podnikatelským subjektům radíme jak při vlastním sestavení podnikatelských záměrů,tak i při jejich realizaci...
zobrazit více informací  o podnikatelských záměrech


H.P.H. centrum, s.r.o., Petrohradská 3, Praha 10, tel./fax: +420 271 748 006, tel./fax: +420 271 746 837, e-mail: hph@hph-centrum.cz
Webhosting - Webdesign - Acit s.r.o.      Užitečné odkazy